حسن فتحی

متولد 13 اسفند 1371

شهر مراغه

فارق التحصیل رشته مهندسی نرم افزار در مقطع کارشناسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

برنامه نویس و توسعه دهنده نرم افزار